O ninho

Filipe Matzembacher & Marcio Reolon | 2016 | Brazilië | 120’ | Portugees gespr. | Engels ond.

Origineel als vierdelige serie gefilmd verhaal over Bruno, die uit het leger stapt en op zoek gaat naar zijn broer. Dit blijkt een zoektocht naar zijn eigen identiteit. Onderweg maakt hij nieuwe contacten en vindt hij vriendschap en liefde. Zonder uiteindelijk bij zijn broer te zijn, heeft hij toch een ‘thuis’ gevonden bij zijn nieuwe vrienden. Frisse verfilming van een coming-of-age LGBT-verhaal, met extravagante personages, subtiel en ingehouden gebracht.

The story on Bruno who deserts the army to look for his brother was originally shot as a miniseries consisting of four parts. His search turns out to be a search for his own identity. On the go he meets new and like-minded people and finds friendship and love. Without eventually being with his brother, he finds a new ‘home’. Fresh take on a coming-of-age LGBT story, with extravagant characters, told in a subtle way.