Memorias del subdesarrollo

Tomás Gutiérrez Alea | 1968 | Cuba | 97’ | SP gesproken | EN ond.

Wereldwijd geprezen film van gerenommeerd filmmaker Alea (maakte ook Fresa y chocolate) speelt vlak na de revolutie en vertelt het verhaal van Sergio, een rijke bourgeois en intellectueel. Hij besluit in Cuba te blijven na de revolutie, terwijl zijn vrouw en vrienden naar Miami vluchten. We zien via zijn observaties en analyses het leven in een onderontwikkeld land, in zíjn land, in het Cuba van na de revolutie. Memorias del subdesarrollo is een complexe karakterstudie over vervreemding tijdens turbulente sociale veranderingen.

Globally acclaimed film by renowned film maker Alea (who also directed Fresa y Chocolate) that takes place just after the revolution and tells the story of the rich bourgeois and intellectual Sergio. He decides to stay in Cuba after the revolution, while his wife and friends decide to run off to Miami. Via his observations and analyses he shows life in an underdeveloped country, in hís country, in Cuba after the revolution. Memorias del Subdessarrollo is a complex character study on alienation during turbulent social change.