El amparo

Rober Calzadilla | 2016 | Venezuela, Colombia | 99’ | Spaans gespr. | Engels ond.

Colombia, jaren tachtig. Een groep van veertien mannen verlaat in de nacht het dorp El Amparo bij de grens met Venezuela, om te gaan vissen. Slechts twee van hen keren terug. De rest is vermoord, naar verluid door het Venezolaanse leger. Gingen deze mannen er wel op uit om te vissen? Als de waarheid aan het licht dreigt te komen, ontstaat er verwarring en raakt El Amparo verdeeld. Met uiterste zorgvuldigheid zijn het verdriet, de woede en emoties van de families geportretteerd en beleven we dit drama als was het een documentaire. Krachtige debuutfilm die een waarheidsgetrouw beeld toont van het grensgebied Colombia-Venezuela.

Colombia, 1980s. One night, fourteen men leave the town El Amparo, near the border with Venezuela, to go fishing. Only two of them return. The others have been killed, presumably by the Venezuelan army. Did these men actually go out to go fishing? When the truth comes to light, El Amparo is faced with confusion and disunity. The families’ grief, anger and emotions are portrayed with utmost care, adding a documentary feel to the film. Powerful first film that shows a truthful image of the border area Colombia-Venezuela.