Conectifai

Voorfilm bij La última tarde

Horizoe Garcia | 2016 | Cuba | 17’ | SP gesproken | EN ond.

Sinds kort (2016) kent Cuba enkele wifi-spots verspreid over het land. Voor het eerst hebben Cubanen toegang tot internet en dat opent mogelijkheden: eindelijk komen ze in contact met familie overzee, ontdekken ze de sociale media en kunnen ze face-timen. Echter, het blijft Cuba waar de voorzieningen schaars zijn: zelfs in de cloud staan de Cubanen nog in de ‘rij’ en is het soms lang wachten om eindelijk online te komen.

Cuba has only recently (2016) permitted a few Wi-Fi spots spread across the country. For the very first time, Cubans now have access to the internet which opens up possibilities: finally, they can connect to family oversees, and they can discover social media and use FaceTime. However, at Cuba recourses are still scarce: even in the cloud, Cubans have to queue to get online.